Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Kultura organizacyjna
(To pytanie jest wymagane)
Jak dobrze radzicie sobie z ustalaniem priorytetów dla kolejnych aktywności w kontekście realizacji potrzeb zgłaszanych przez klientów?
Jak dobrze rozumiecie potrzeby idealnego klienta?
Jak sprawnie zarządzacie aktywnościami, gdy dochodzi do punktów styku w procesie Customer Journey?
Jak sobie radzicie z komunikacją strategii CX wśród pracowników?
Jak wysoko oceniasz poziom zaawansowania realizacji strategii CX przez szeregowego pracownika w organizacji?
Jak oceniasz umiejętności, które posiada Twoja firma w zaszczepianiu w nowych pracownikach proklienckiego podejścia?
Jak sobie radzicie ze wsparciem klienta na poziomie wykonawczym? Na przykład: czy zatrudniacie osoby na stanowiskach, które odpowiadają za etap Customer Success („Chief Customer Officer” itp.)?
Czy liderzy w Twojej firmie rozumieją, że strategia CX jest niezbędną częścią długoterminowego rozwoju biznesu? Jak oceniasz poziom tego zrozumienia?
Czy doceniacie pracowników, którzy wywiązują się z realizacji celów na rzecz pozytywnego doświadczenia klienckiego i są rozpoznawalni wśród klientów jako mistrzowie Customer Experience?